Responsibilities of Contracting Governments. 4.1Subject to the provisions of regulation XI-2/3 and XI-2/7, Contracting Governments shall set security levels and provide guidance for protection from

4.1Subject to the provisions of regulation XI-2/3 and XI-2/7, Contracting Governments shall set security levels and provide guidance for protection from security incidents. Higher security levels indicate greater likelihood of occurrence of a security incident. Factors to be considered in setting the appropriate security level include:

.1the degree that the threat information is credible;

.2the degree that the threat information is corroborated;

.3the degree that the threat information is specific or imminent; and

.4the potential consequences of such a security incident.

4.2Contracting Governments, when they set security level 3, shall issue, as necessary, appropriate instructions and shall provide security-related information to the ships and port facilities that may be affected.

4.3Contracting Governments may delegate to a recognized security organization certain of their security-related duties under chapter XI-2 and this Part of the Code with the exception of:

.1setting of the applicable security level;

.2approving a port facility security assessment and subsequent amendments to an approved assessment;

.3determining the port facilities which will be required to designate a port facility security officer;

.4approving a port facility security plan and subsequent amendments to an approved plan;

.5exercising control and compliance measures pursuant to regulation XI-2/9; and

.6establishing the requirements for a Declaration of Security.

4.4Contracting Governments shall, to the extent they consider appropriate, test the effectiveness of the ship security plans or the port facility security plans, or of amend­


до таких планів, які вони схвалили; або, у випадку суден, планів, які було схвалено від їхнього імені.

5 Декларація з охорони

5.1Договірні Уряди повинні визначити ситуації, коли потрібна Декларація з охорони, шляхом оцінки небезпеки, яку становить взаємодія судно-порт або діяльність судно-судно для людей, майна або навколишнього середовища.

5.2Судно може вимагати оформлення Декларації з охорони, якщо:

.1судно експлуатується з вищим рівнем охорони, ніж портовий засіб або інше судно, з яким воно взаємодіє;

.2між Договірними Урядами є домовленість про Декларацію з охорони стосовно певних міжнародних рейсів або конкретних суден, залучених до цих рейсів;

.3існує загроза охороні або відбувся інцідент, пов'язаний з охороною судна чи портового засобу - залежно від випадку;

.4судно знаходиться в порту, в якому не потрібна наявність і впровадження схваленого плану охорони портового засобу, або

.5судно здійснює взаємодію судно-судно з іншим судном, від якого не вимагається наявності й упровадження схваленого плану охорони судна.

5.3Відповідний портовий засіб або судно повинні підтверджувати отримання запиту стосовно оформлення Декларацїі з охорони, надісланого їм на підставі цього розділу.

5.4Декларація з охорони повинна оформлюватися:

.1від імені судна (суден) - капітаном чи офіцером охорони судна, і, якщо може бути застосовано,

.2від імені портового засобу - офіцером охорони портового засобу, або, як­що Договірний Уряд прийме інше рішення, - будь-якою іншою організа­цією, відповідальною за охорону на березі, від імені портового засобу.

5.5У Декларації з охорони повинно бути зазначено необхідні заходи з охорони, виконання яких, а також відповідальність кожної сторони, може бути розподілено між портовим засобом і судном (або між суднами).

5.6Договірні Уряди повинні встановити, з урахуванням положення правила ХІ-2/9.2.3, мінімальний період, протягом якого Декларації з охорони повинні зберігатися портовими засобами, що знаходяться на їхній території.

5.7Адміністрації повинні встановити, з урахуванням положення правила ХІ-2/9.2.3, мінімальний період, протягом якого Декларації з охорони повинні зберігатися на суднах, що мають право плавати під їхнім прапором.


ments to such plans, they have approved, or, in the case of ships, of plans which have been approved on their behalf.


7165938842323374.html
7165984516040248.html
    PR.RU™